Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ

ՀԲԸՄիութեան արխիւները կը վաւերացնեն միութեան առաջին համաշխարհային պատերազմէն յետոյ գաղթականներուն հանդէպ ունեցած բարենպաստ գործունէութիւնը, մասնաւորաբար 1920ական թուականներուն։

Մօտ ապագային ձեզի կը ներկայացնենք, երկու համաշխարահին պատերազմներուն ընթացքին ՀԲԸՄի Փարիզի գրասենեակին եւ ՀԲԸՄի կեդրոնական վարչութեան միչեւ տեղի ունեցած թղթակցութիւնները, ատենագրութիւնները եւ տեղեկագրութիւնները։

 

 

Հ.Բ.Ը.Մ. Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

 

 

Հ.Բ.Ը.Մ. Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԱՄԱԿԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ