Կ.ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՆԱՄԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՍՏԱՑԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԶԱՆԱԶԱՆ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ԳԱՒԱՐՆԵՐԷՆ ԵՒ ՐՈՒՍԱՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ 18 ԵՐՈՐԴ ԴԱՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 20 ԵՐՈՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԸ։