Կ.ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԸ, ՀԱՅ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ (ՄԻԼԼԷԹԻ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՉԱԿԱՆ ԴԵՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԵՐ։     ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԶԱՆԱԶԱՆ ԵՒ ԲԱԶՄԱԹԻՒ ՆԱՄԱԿԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՉՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ՆԱԵՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐՈՒՆՆԵՐ 1894-1896.ԹԻ ՀԱՄԻՏԵԱՆ ՋԱՐԴԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ։