1913-1914 ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽՈՐԵԱԿԻՆ, Կ.ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՀԵՏԵՈՒԱԼ ԹՈՒԱՑՈՒՑԱԿԸ ԿԸ ՆԵՐԿԱՑՆԷ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ։ ՀՈՍ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵՆՔ ՊԻԹԼԻՍԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԹԻՒԵՐԸ։