ՎԱՅՐԵՐ


Նուպարեան գրադարանի  լուսանկարներու  հաւաքածոյի վայրերը - Օսմանեան կայսրութիւն եւ միջին արեւելք


Հետեւեալ քարտէսի միջոցաւ կարելի է մուտք գործել լուսանկարներու  հաւաքածոներուն։ Դաստիարական մտահոգութիւնով է որ ուզեցինք ցուցաբերել Օսմանեան կայսրութեան նահանգներու (վիլայէթ) նայեւ ներկայ Հայաստանի սահմանները։

Լուսանկարները չեն վերաբերիր միայն Օսմանեան ժամանակաշրջանին այլ նայեւ աքսորուած հայ համայքներու վերաշինութեան։

Հետեւեալ ցանկը հարստանալու է ապազային յաւելեալ հաւաքածոներով։

 

 

 

 

 

ADANA  Carte Localites
AFRIN
AGN
ALEP
ALEXANDROPOL
AMASYA
ANI
ANJAR
ANTELIAS
ANTIOCHE
AYNTAB
AYNTOURA
BAALBECK
BAKOU
BETHLEEM
BEYROUTH
DAMAS