ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱԿ


Նուպարեան գրադարանը տէրն է մօտաւորապէս 1 400 պարբերաթերթերու որոնց երեք քառորդը հայերէն լեզուով են։ Այն Թերթերէն մի քանիներ որոնք լոյս տեսած են Կ.Պոլիս 1870 էն մինչև 1920 տարիները անգտանելի են, նոյնիսկ կարելի չեն զանոնք գտնել Կ.Պոլիս ոչ ալ Հայաստան ։ Այս կարեւոր հաւագածոյին կ’աւելցնենք պարբերական մամուլը (ամենօրեայ թերթերը, ամսաթերթերը, գրական եւ գիտական հանդեսներ, եւլն) Սովետական Հայաստան տպուած ինչպէս նաեւ սփիւռքի մէջ (Լիբանան, Եգիպտոս, Ֆրանսա, Արժանթին, Միացեալ Նահանգներ, Իտալիա եւլն)։

Գրադարանի կայք էջին ձեզի տրամադրուած հաւաքածոյին մէջ կարժէ յիշել La Renaissance (Վերածնունդ) ֆրանսերէն լեզուով լոյս տեսած թերթը Կ.Պոլիս 1918 թուականին որ Նուպարեան գրադարանը տէրն է լռիւ կազմով այս բացառիկ կարեւոր հաւաքածոյին։


 

 

pdfՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑԱԿ.pdf